Werk 4 EG

Aktuell verfügbare Flächen

Büro 2
Verfügbar ab 01.01.2020
39,0 m² Büro
Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro 2

 • 39,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²
Verfügbar ab 01.01.2020
Anfrage stellen
Büro 3
Verfügbar ab 01.01.2020
39,0 m² Büro
Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro 3

 • 39,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²
Verfügbar ab 01.01.2020
Anfrage stellen
Büro 4
Verfügbar ab 01.01.2020
39,0 m² Büro
Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro 4

 • 39,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²
Verfügbar ab 01.01.2020
Anfrage stellen
Büro 5
39,0 m² Büro
Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro 5

 • 39,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²
Büro 6
47,0 m² Büro
Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro 6

 • 47,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro 1

 • 68,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Office C

 • 143,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Büro G

 • 185,0 m² Büro
 • Nettokaltmiete 6,50 Euro/Monat m²

Halle B/F

 • 3,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.3

 • 30,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²
Lager H
41,0 m² Lager
Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Lager H

 • 41,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.7

 • 69,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

B.3

 • 80,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.6

 • 93,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.10

 • 93,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

B.2

 • 94,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Lager G

 • 96,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.1

 • 97,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

B.1

 • 100,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Halle F.1

 • 100,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.12

 • 110,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

B.5

 • 111,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.5

 • 114,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.8

 • 114,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.11

 • 119,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.9

 • 124,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.4

 • 134,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

B.6

 • 138,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Halle E.2

 • 139,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Halle E.1

 • 144,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

A.2

 • 178,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Halle C

 • 380,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

B.4

 • 389,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Halle D

 • 475,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²

Halle G

 • 640,0 m² Lager
 • Nettokaltmiete 4,50 Euro/Monat m²